หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบ

ประกาศผลสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบ

   ด้วยศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบ จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังไฟล์แนบนี้

61-03-02 DPAC.pdf