หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน

     ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา

     บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังไฟล์แนบนี้

PSUSP 61-02-20.pdf