หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษาจำนวน 1 อัตรา
(เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่หน่วยงานกําหนด)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 - 22 มกราคม 2561

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้ P-SEDA Recruitment.pdf

ใบสมัคร Application form.pdf