หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้

     ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา และได้หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย ดังนั้น อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงประสงค์ขอขยายเวลาการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

      ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร

1. ตำแหน่ง วิศวกร                               จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้จัดการด้านการตลาด             จำนวน 1 อัตรา

(อัตราค่าจ้างตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
*** ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561


รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้ PSUSP 21-12-60.pdf