หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์

     ด้วยศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 1 อัตรา

     บัดนี้ ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร ดังไฟล์แนบนี้

DPAC 06-12-60.pdf