หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

         ด้วยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2  อัตรา

         สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาเทคโนโลยีฝึกหัด  ดังตามเอกสารแนบนี้