หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเทคโนโลยีฝึกหัด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ด้วยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ จำนวน 2  อัตรา         

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ตามเอกสารแนบนี้