ข่าวอบรม-สัมนา

 


หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวอบรม-สัมนา

ข่าวอบรม-สัมนา


สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมเ...

เดินทางศึกษาดูงานภาพรวมโครงสร้าง และการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ 27- 29 กุมภาพันธ์ 2555

[ อ่านต่อ ]

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดอบรมก...

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์

[ อ่านต่อ ]


ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานว...

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดฝึกอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง"ลิข...

[ อ่านต่อ ]

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานว...

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์ส...

[ อ่านต่อ ]


ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิท...

หลักสูตร ก. "การทำธุรกิจ International Salad Solution" อบรมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการทำสลัดนานาชาติ - ความรู้ทั่วไปเกี...

[ อ่านต่อ ]