หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวอบรม-สัมนา > ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

15696336_1171075009612961_197658438_o.jpg

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน


หลักสูตร ก. "การทำธุรกิจ International Salad Solution"อบรมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพการทำสลัดนานาชาติ- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทรนด์ของอาหารเพื่อสุขภาพ- ความรู้เบื้องต้นในการปลูกผักออแกนิกส์ / ไฮโดรโปนิกส์- ความรู้เกี่ยวกับหลักการและทักษะเบื้องต้นในการทำธุรกิจ- ปฏิบัติการ การทำน้ำสลัดประเภทต่างๆ / การทำอาหารที่มีส่วนประกอบจากมันฝรั่ง


***อบรมวันที่ 13-15 มกราคม 2560 อบรมฟรี**


รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 ธันวาคม 2559รับสมัครจำนวนจำกัด และผู้สมัครต้องผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/forms/HRtv8d3Qh8N9BnvZ2

หรือศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ.ชั้น 13 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ม.อ. ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่. จ.สงขลา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤษฎาโทร. 0-7428-9367, 08-6489-3451