หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวกิจกรรม > รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยผู้ได้รับรางวัลในการประกวด R2M ThaiLand2014 เข้ารับมอบกระเช้าแสดงความยินดี จาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ห้อง 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด