หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวอบรม-สัมนา > ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและทำให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบได้อย่างยั่งยืน โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่า ซึ่งจะจัดอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร สามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามหัวข้อดังนี้ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์

1. หลักสูตร “สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมสิงโกล์เด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาการคุ้มครองผลงานด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร/การเตรียมและยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยหลักสูตรนี้จะหมดเขตรับสมัครวันที่ 7 สิงหาคม 2555

2. หลักสูตร “เครื่องหมายการค้า” วันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อหา ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเครื่องหมายการค้าและการออกแบบเครื่องหมายการค้า โดยหลักสูตรนี้จะหมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2555

3.หลักสูตร “เครื่องหมายการค้า” วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม THE METRO POLE HOTEL PHUKET อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อหา ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเครื่องหมายการค้าและการออกแบบเครื่องหมายการค้า โดยหลักสูตรนี้จะหมดเขตรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้การอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น พร้อมบริการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการ