หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวประกาศ > ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงาน Southern Thailand Science Park Innovation Fair 2018

ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงาน Southern Thailand Science Park Innovation Fair 2018

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจัดงาน Southern Thailand Science Park Innovation Fair 2018 เปิดบ้านนวัตกรรม นำธุรกิจไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-ฺBidding) 

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ และขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

-e-bidding.pdf