เอกสารแนะนำหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว.ม.อ.

 


หน้าหลัก > ดาวน์โหลด > เอกสารแนะนำหน่วยงาน

 
 
หน่วยงาน   ชนิด   ดาวน์โหลด

 
 
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   presentation   download.jpeg
     
    Brochure
  download.jpeg

 
 
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   presentation
  download.jpeg
     
    Brochure
  download.jpeg

 
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   presentation
  download.jpeg
     
    Brochure
  download.jpeg

 
 
สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   presentation
  download.jpeg
   
 
    Brochure
  download.jpeg

 
 
ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   presentation
  download.jpeg
     
    Brochure
  download.jpeg