หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรม>>วันที่ 27 -28 มิถุนายน 2556>>ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”

ภาพกิจกรรม>>วันที่ 27 -28 มิถุนายน 2556>>ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ. ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมหลักสูตร “หลักสูตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์”