หน้าหลัก > ข่าว PSUSP > ข่าวอบรม-สัมนา > อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดอบรมการออมและการลงทุนโดยตัวเเทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.อ.

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดอบรมการออมและการลงทุนโดยตัวเเทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ม.อ.

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ มาพูดให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่อง “ความสำคัญของการวางแผนการเงิน การออม และการลงทุน โดยเฉพาะในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม !!