ภาพข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ภาพข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ภาพข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
ภาพข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ภาพข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ภาพข่าวสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร...

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดโครงการส่งเสริมการแปลงทรัพย์ส...

[ อ่านต่อ ]

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรมความ...

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดฝึกอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเรื่อง"ลิข...

[ อ่านต่อ ]

อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.จัดอบรมการออมและการลงทุนโดยตัวเเทนจากธ...

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์

[ อ่านต่อ ]

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรมเดินทางอบรม NODE-Capacity Build...

เดินทางศึกษาดูงานภาพรวมโครงสร้าง และการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ 27- 29 กุมภาพันธ์ 2555

[ อ่านต่อ ]

เพิ่มเติม>>